Razvoj otroka skozi šport

V klubu se trudimo iti v korak s časom in nadgrajevati naše delo na vseh nivojih. Želimo nuditi otroku prijazen klub. Trenerji in sodelavci se redno izobražujejo na različnih področjih z namenom dvigniti kvaliteto dela.

Otroštvo je najbolj občutljivo življenjsko obdobje, način preživljanja prostega časa pa eden izmed najbolj pomembnih dejavnikov kakovosti življenja. Namen projekta, ki ga bomo izvajali v letu 2019 je pomoč trenerjem pri identifikaciji osebnostnih značilnosti posameznega otroka ter jim ponuditi interdisciplinarna znanja, ki bodo omogočala prilaganje programa individualnim osebnostnim lastnostim otroka.

V klubu smo v zadnjih letih zabeležili povečano število otrok, ki izhajajo iz različnih družinskih okoljih, katera se razlikujejo tako po jezikovnem, dohodkovnem kot po drugih kulturnih kriterijih, posledično se v klubu povečuje spekter različnih psiho-socialnih potreb. Projekt bo omogočil trenerjem in delavcem kluba pridobiti nova znanja za identifikacijo posebnosti otroka/igralke in individualni pristop k razvoju vsakega posameznika.

Pod mentorstvom profesorja doc. ddr. Igorja Ivaškovića smo izvedli psihološko analizo otrok in deklet, ki so člani kluba ter glede na dobljene rezultate določil smernice razvoja klubskih programov in nadgradnjo obstoječih programov v želji čim boljšega individualnega razvoja otrok/mladostnikov v našem klubu.

IMATE VPRAŠANJE?

Pišite nam!

GOR