PROJEKTI

PROJEKTNO DELO

V klubu TPV VOLLEY skrbimo za razvoj kluba in vseh vključenih na različnih ravneh z namenom dvigniti kvaliteto storitev in zadovoljstva članov.
V letu 2020 bomo (smo že) zavihali rokave in ustvarjamo lepe zgodbe.

Projekti Evropske unije

Športni projekti Erasmus +

Kako se EU vključuje v šport?

Šport je bistvena plat življenja milijonov Evropejcev in pomembno vpliva na gospodarstvo držav članic, skupne vrednote in občutek evropske identitete. Je sestavni del življenja milijonov Evropejcev. Podpora športu krepi skupnosti, povečuje socialno vključenost in vodi do okrepljene evropske identitete. Šport pozitivno prispeva k pravičnejši, vključujoči in ekonomsko živi družbi in je ena od ključnih plati posamezne članice in širšega evropskega gospodarstva; sektor zaposluje milijone evropskih državljanov in ustvarja milijarde prihodkov. To so razlogi, da generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo (GD EAC) sponzorira številne pobude na državni in na lokalni ravni, katerih cilj je spodbujati interakcijo med regionalnimi in lokalnimi organizacijami. S tem namenom Evropska komisija tesno sodeluje z državami članicami na področju športa in krepi povezave s športnimi organizacijami in podjetji.

Evropska komisija razvija inovativne ideje po vsej EU in pomaga pri izvajanju programov na regionalni in lokalni ravni. Program Erasmus + Sport na primer povečuje evropsko razsežnost športa in krepi sodelovanje med športnimi klubi, javnimi ustanovami in ostalimi organizacijami. Spodbuja izmenjavo in promocijo dobrih praks med državami EU.

Tu nastopimo mi, odbojkarski klub TPV Volley, ki v svoje vrste vključuje 150 mladih športnikov. Naši vedoželjni trenerji se povezujejo s tujimi organizacijami, delijo in pridobivajo svoja znanja z željo pripeljati v Novo mesto čim več primerov dobrih praks iz tujine. Evropa je velika in v njej deluje veliko športnih zanesenjakov, ki so svoje življenje posvetili in ga še danes posvečajo športu, novim programom in pristopom, vključevanju družbeno raznolikih skupin z namenom povezovanja, zdravega življenja, vključenosti in zviševanja kakovosti življenjskega sloga.

V sodelovanju z DRPD smo sodelovali pri EU projektih:

P.L.A.Y! Peer education, Leadership, Action, Youth

Projekt je trajal 3 leta. Namen je bil spodbujanje športa, izobraževanja v športu in socialne vključenosti marginalnih skupin. Sodelovali so partnerji 6 ih držav. Na zaključnem srečanju v Barceloni smo se predstavili s programom Mala šola športa katere glavni motiv je «Vsi športi na enem mestu«. Gre za inovativen projekt kluba, kjer poleg športnih aktivnosti vključujemo tudi brain gym in NTC metodo. Glavni namen je, da otroci razvijajo motorične sposobnosti, koordinacijo in kondicijo ter spoznavajo različne športe preko sodobnih konceptov.

Erasmus+ Sport ODYSSEIA

Namen projekta ODYSSEIA je spodbujanje socialne vključenosti in enakih možnosti v športu. V sklopu projekta izvajamo 3 športne dogodke, prvi v Litvi, ki je že potekal, drugi v Sloveniji in tretji na Poljskem naslednje leto junija. S temi dogodki želimo vključiti lokalno prebivalstvo, starejše in mlajše rekreativce brez starostne in spolne omejitve. Na dogodku Novem mestu smo na enem od treningov gostili prostovoljce različnih generacij iz Poljske, Litve in Slovenije. Igralke Male šole športa so ob glasbi ogrele udeležence, jih pošteno nasmejale ob vajah brain gym in športno – logičnih vajah, trening smo zaključili z badmintonom in odbojko ter ugotovili, da šport povezuje različne generacije in premaga vse jezikovne bariere.

Ekipa, ki je zadolžena za Evropske projekte:

Mitja Bukovec DRPD – svetovalec
Delovna sila: Jana Vernig, Dubravko Mikač, Jana Može
Anamarija Hlača – prevajalka
Prostovoljci: člani TPV Volley Novo mesto

IMATE VPRAŠANJE?

Pišite nam!

GOR